Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Fuglereservatet


For at beskytte det meget rige fugleliv omkring Kilen blev det i 1952 forbudt at jage og at indsamle æg i området. Reservatet er i dag et af Limfjordsegnens bedste steder at iagttage vandfugle.


GPS data:
Lat: N 56º 28.932’
Long: E 008º 32.416’

Af ynglefugle kan man bl.a. se gråstrubet og toppet lappedykker, gråand, gravand, knopsvane, blishøne samt enkelte vadefuglearter. Hvinanden er en hyppig sommergæst, og er man heldig, kan man se isfuglen og den røde glente. Om vinteren raster gråand, troldand, stor skallesluger, toppet lappedykker og blishøne i stort antal ved Kilen.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum