Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Hovedveje og hulveje ved Kilens bund


På plateauet vest for Kilen findes et stort antal oldtidshøje. Højene indgår i én lang række, der følger den sidste istids hovedstilstandslinie fra Dybe i vest via Kilen, Ølby, Fousing, nord om Holstebro og derfra østpå mod Viborg. Forløbet kaldes Oldtidsvejen.

Ved Kjærgårds Mølle er der adskillige dybe hulveje, der må ses i sammenhæng med dette vejforløb, og i Bredkjær Bæk sydvest for Kilen findes der i jorden enkelte steder egepæle som rester af gamle broanlæg.Ved Kjærgårds Mølle løber også den middelalderlige landevej fra Oddesund over Resen, Fousing, Asp til Krunderup ved Holstebro. Denne gamle studevej indgår i det store vejforløb fra Thy til Tyskland og kan betragtes som en vestjysk pendant til den midtjyske hærvej. På vejstykket er der bevaret adskillige gamle milesten af Ole Rømer typen.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum