Museernes Samvirke i Vestjylland
Nørskov Vig


Nørskov Vig på nordsiden af Venø huser øens største bestand af ynglefugle, hvorfor der er adgangsforbud fra 1. april til l 5. juli.


GPS data:
Lat: N 56º 34.300’
Long: E 008º 38.981’

Af ynglefugle kan nævnes: Havterne, dværgterne, sildemåge, sølvmåge, stormmåge, gravand, gråand, toppet skallesluger, strandskade, vibe, stor præstekrave, rødben, klyde, sanglærke, engpiber og hvid vipstjert.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum