Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Humlum Fiskerleje


Ved Bredalsvig Campingplads ned mod Venøsund ligger i dag en tjæreplads og en halv snes redskabshuse fra de første årtier af 1900-årene.


GPS data:
Lat: N 56º 33.065’
Long: E 008º 34.452’

Som helhed et velbevaret minde om dengang Humlum-fiskerne i »æ stuer kompagni« drev et betydeligt bundgarnsfiskeri med eksport af sild og ål til København og storbyer i Tyskland. De første mange år lå fiskernes fartøjer enten for anker eller fortøjet til pæle i bugten neden for redskabshusene. I 1947 skabtes den nuværende havn ved at fiskerne fik lavet en indsejling til den grusgrav, hvorfra man under krigen havde hentet materialer til anlæg af bunkers ved Oddesund.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum