Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Overfartsstedet ved Oddesund


Fra gammel tid har et sagnomspundet færgested ved Oddesund forbundet Thy med landet syd for fjorden, det såkaldte Hardsyssel.

Oddesundbroen
GPS data:
Lat: N 56º 34.641’
Long: E 008º 33.703’

Oprindelig med rofærge, fra 1883 med dampfærge, og siden 1938 har den kombinerede vej- og jernbanebro betydet, at man nu kører over det førhen så vanskeligt passérbare sund på mindre end et minut.

Mellem broen og spidsen af odden ses et pæleværk, der udgør resterne af rofærgens anløbsbro fra 1860'erne. Her ses også betonfundamenterne, der blev brugt ved søsætningen af de store sænkekasser til broen.

 Den forfaldne færgehavn fra 1883 ligger på oddens østside, og fra tiden med dampfærgen stammer også hovedparten af den lille stationsby Oddesund Syd. Der er offentlig adgang til odden og fyret. Herfra kan man med lidt held se sæler, undertiden helt inde under land. Det vil oftest være den spættede sæl, som yngler i Nissum Bredning.


Vindmølleparken er fra begyndelsen af Vestjyllands vindenergieventyr. Da den blev opført i 1985-86 kunne den levere strøm svarende til forbruget i en by med 5.000 indbyggere.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum