Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Hvidbjerg Kirke


Den markante kirke i stationsbyens nordlige udkant er i sin kerne en romansk granitkvaderbygning; i senmiddelalderen er tilføjet tårn og kapeller på nord- og sydsiden.


GPS data:
Lat: N 56º 39.170
Long: E 008º 31.657

Kirken rummer et fornemt inventar. Alteret med de unikke figur-tavler i terracotta er Hvidbjerg Kirkes særlige pryd. Tavlerne, der viser Jesu korsfæstelse, er fremstillet i Holland o.1500, og de er de eneste bevarede af denne type i hele Nordeuropa. I kirkerummet bemærkes i øvrigt den drabelige hængefigur, der forestiller Jonas i hvalfiskens gab. Til Hvidbjerg Kirke knytter sig i øvrigt historien om Børglum-bispen Oluf Glob, der i år 1260 blev dræbt foran kirkens alter.

Globslægten havde store jordbesiddelser, som biskoppen ved sin broders død fratog enken og hendes to børn. Det var sønnen Jens, der som hævn myrdede sin farbror foran kirkens alter. Der opstod en rig sagntradition omkring mordet, hvorom H.C. Andersen i øvrigt har skrevet eventyret "Bispen i Børglum og hans frænde".


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum