Museernes Samvirke i Vestjylland
Draget ved Lyngs


Draget, der forbinder Thy og Thyholm, er opstået efter istiden ved en kombination af landhævning og opskylning af grus fra Nissum Bredning. En række høfder forstærker tangen mod fjordens nedbrydende virksomhed.

Draget er en markant botanisk lokalitet, hvor der på forstranden mellem hovedvejen og Nissum Bredning findes strandlimurt, klitfladbælg og strandsennep.

I øvrigt har stedet præg af overdrev med arter som bakkeforglemmigej, blød hejre, vårgæslingeblomst, flipkrave, kornet stenbræk og sylfirling. Af mere sjældne arter kan nævnes bakkeknavel, liden snerre og i fugtige lavninger knudearve.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum