Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Klinten vest for Odby


Går man langs stranden fra Oddesund mod nordvest langs den tørlagte Odby Sø kommer man til en markant kystklint, som herfra strækker sig mod nord.

Den kraftige påvirkning fra Nissum Bredning viser sig her i en stadig erosion, der skaber stejle, nøgne klinter. Flere steder består klinten af den såkaldte danskekalk, som indeholder en del meget flintholdige årer. Flintlagene udgår vinkelret fra klintfoden og danner naturlige "høfder" et stykke ud i fjordbunden.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum