Museernes Samvirke i Vestjylland
Katholm og Munkholm odder


På nordsiden af Thyholm findes der et mægtigt, fredet areal med strandeng. Af hensyn til de mange ynglefugle er der adgangsforbud i tidsrummet 1. april til 1. juli.


GPS data:
Lat: N 56º 41.299
Long: E 008º 34.781

Området er et fint eksempel på den stadige landdannelse, som naturen selv er mester for. Nærmest kysten foregår en aktiv dannelse af krumme odder, og forstrandens småsøer er utvivlsomt dannet ved, at sådanne krumodder tidligere har afspærret lavvandede områder.

Store dele af strandengen er i perioder med højvande dækket af vand. Parallelt med kysten strækker sig en tør strandvold, der afgrænser strandengen fra den ferske eng, der rækker ind til de sine steder 8 meter høje skrænter, der udgjorde kystlinien i stenalderen.

Det fredede areal rummer en varieret flora og et alsidigt fugleliv. Optællinger viser, at mindst 14 forskellige arter svømme- og vadefugle yngler i området, og af væsentlige trækfugle kan nævnes pibeand, hjejle og almindelig ryle.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum