Museernes Samvirke i Vestjylland
Struer
Drivvejen


Fra en begyndelse, der fortoner sig engang i 1500-tallet, og indtil jernbanen vandt en dominerende rolle i al landtransport sidst i 1800-tallet, blev Vestjylland fra Thy i nord til Husum i syd gennemtravet af tusindvis af stude.

Herregårdene på Nordvestjyllands gode lerjorder specialiserede sig i produktion af stude (opfedede kastrerede tyre) til Europas kødforbrugende vækstcentrum i Amsterdam og Benelux-landene i øvrigt, og hvert forår måtte en ny årgang på mere end 10.000 okser vandre den lange vej sydpå.

Den gamle drivvej er genopstået som et system af vandre- og cykelstier. Stisystemet, der er afmærket med blå skilte, begynder, hvor Sydthy møder Thyholm, og det bugter sig gennem det vejrbidte vestlige Thyholm, fortsætter over Oddesund og videre rundt i en bue til Toftum Bjerge. Herfra går ruten sydpå til Kjærgårdsmølle gennem Asp Sogn og derfra videre mod syd.

Navne på landsbyer, marker og huse fortæller historie, og undervejs afslører flere stednavne, at man bevæger sig langs en gammel færdselsåre. Nordligst på ruten passerer man Kallerup Bro, og senere går turen blandt andet forbi Brohus, Vasetoft og Drosvad (både vase og vad er gamle ord for bro eller vadested).Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Struer Museum