Museernes Samvirke i Vestjylland
Ikast - Brande
Brande by


Brande voksede op i slutningen af 1800-årene som handelsby for den hastigt voksende landbefolkning.

Endnu præges bybilledet af bygninger fra begyndelsen af 1900-årene, ligesom byens hovedgade, Storegade, med sine bløde sving minder om den gamle landsbygade. Karakteristiske bygninger er den gamle skolebygning fra 1911 beliggende på Herningvej 14 og den gamle Tekniske Skole fra 1923 i Storegade 1. Den typiske funkisbygning, Storegade 45, opførtes i 1935 som kontor og villa til Martensens Fabrik. Villagaderne er derimod præget af enkle og solide murermesterhuse, hvoraf mange er inspireret af ’Bedre Byggeskik’. Dette gælder for eksempel Dalgasgade og Lindealle. Sydvest for hovedgaden og parallelt med denne løber Brande Å, hvis ådal giver byen mange smukke partier, som f.eks. Anlægget Ørbæklund.
Med Brandes beliggenhed ved vandløbene Brande Å og Skjern Å, var det naturligt at udnytte vandkraften. De ældste vandmøller var Arvad Mølle ved Skjern Å, Stampen og Langkær Mølle ved Brande Å, som malede korn for egnens bønder. I 1852 blev der ved Stampen anlagt et farveri, som udviklede sig til Martensens Fabrik, der i mange år var en af Brandes største virksomheder. Ved Goldbækdal byggedes i 1895 en vandmølle, som snart blev udvidet med en turbine som trækkraft for en maskinfabrik. Mølledammen og turbinehuset ligger der endnu. I 1910 og 1916 blev der foretaget to opstemninger af Skjern å, og elektricitetsværkerne Brande Elværk og M.E.S. Elværk blev anlagt.
Brande ligger ved en stor hedeslette, hvor landmændene siden opdyrkningen i 1800-årene har dyrket kartofler i store mængder. I 1917 opførtes derfor en kartoffelmelsfabrik i Brandes nordlige udkant ved Herningvej. På afstand præger fabrikkens store siloer bybilledet, og om efteråret lægger den fremmede mærke til de mange landbrugsvogne tungt læsset med kartofler på vej til fabrikken. Nord for Brandlundvej ses en af Brandes tidligere store tekstilvirksomheder, Brandtex. I de seneste årtier har tekstilvirksomheden Bestseller udviklet sig til at være Danmarks største i branchen med butikker over store dele af verden.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum