Museernes Samvirke i Vestjylland
Vandkraftsøen


Ved Ringvejen øst for Holstebro ligger Vandkraftsøen, en opstemning af Storåen.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Jorden omkring søen dyrkes skånsomt vha. fårehold. Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Anlægget blev påbegyndt i 1941 som beskæftigelsesarbejde, og taget i brug i 1943.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

De 16 kubikmeter vand, der hvert sekund ledes gennem turbinerne, leverer en årlig elproduktion på ca. 3 millioner kilowatttimer. Det svarer omtrent til den energimængde, byens gadebelysning bruger.

Vandmasserne i søen udskiftes ca. en gang i døgnet på grund af den kraftige gennemstrømning.

I 1989 opførtes TV Midt-Vests bygninger ved søen. Samme år og sted indviedes verdens første udendørs laserskulptur ’Kaostemplet’ af Frithioff Johansen.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

På den anden side af Ringvejen er i 1990 anlagt et usædvanligt langt stryg, der skal give laksefisk mulighed for at passere op i vandkraftsøen og storåens øvre system.

Storåsystemet er et af Danmarks største, idet det afvander et 726 kvadratkilometer stort område. 

 


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum