Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Sir Lyngbjerg


Siden l860’erne har bakkerne i Sir Lyngbjerge og Krunderup været et af Holstebroegnens vigtigste folkelige samlingssteder.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen 

Især i de åndeligt og politisk bevægede år i 1880’erne og 90’erne trak møderne her tusindvis af mennesker.

Som andre steder begyndte det folkelige liv her med skytteforeningsaktiviteter efter 1864. Efterhånden fulgte opbyggelige foredrag efter skydeøvelserne.

Sir Lyngbjerg byder også på naturoplevelser - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Sir Lyngbjerg byder også på naturoplevelser - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Efter dannelsen af aktieselskabet Krunderup Bakker Plantage i 1882 og områdets beplantning de følgende år, havde ’bjergene’ deres højdepunkt.

Spisning og foredrag trak folk langvejs fra for at høre lokale koryfæer som valgmenighedspræsten Morten Larsen. Ind imellem var der også landskendte talere på programmet.

I samme periode rejstes en mangfoldighed af monumenter og mindesten, bl.a. for stavnsbåndsløsningen, og dronning Caroline Amalie, der skænkede penge til en ny skole i Sir.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Under besættelsen havde folkemøderne i Sir en kort opblomstring, men kun for atter at svinde hen i l950’erne, hvor mødepavillonen på stedet blev nedlagt.

I 1975 rejste Holstebro Kommune et nyt udsigtstårn på stedet. Herfra har man en sjælden udsigt over Skovbjerg Bakkeø, Storådalen, morænelandet mod nord og i klart vejr anes Vesterhavet i det fjerne. 

 


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum