Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Døeshøjene - Oldtidsvejen


Højgruppen nordvest for Holstebro består af 25 fredede og 10 overpløjede gravhøje fra sten- og bronzealder.

Billede af en af døeshøjene

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

De 23 høje blev fredet allerede i 1885, da nationalmuseet udgravede Bredhøj. Ved udgravningen fandtes fire jordfæstegrave og to urnegrave.

I den ene grav blev bl.a. fundet et delvis flettet, delvis vævet bælte af uld – en tilsvarende teknik kendes ikke fra andre bronzealderfund.

Billede af gravhøj ved Døesvej

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Bæltet findes i dag på Nationalmuseet, mens en kopi findes på Holstebro Museum.

Ved udgravningen blev der også gjort en række andre værdifulde fund. De 25 gravhøje er meget forskelligartede. Bredhøj er en imponerende fladhøj med en diameter på 50 m. Navnet skyldes, at den er helt flad på toppen.

I området findes yderligere en mindre fladhøj. Desuden findes tre langhøje, hvoraf den længste er 122 m lang. Den ene langhøj kaldes ’Langemette’.

Endelig er der to hold tvillingehøje. Resten af højene er velbevarede rundhøje.
 

Der knytter sig mange gamle sagn og fortællinger til Døeshøjene. I et af disse sagn hedder det: ”Ikke langt fra Langmæt ligger Bavnehøj, hvor der også bor en bjergmand, og han er særdeles gode venner med Langmætmanden.

Det er således undertiden set, hvordan vældige stænger af det pure guld er fløjet fra den ene høj til den anden – gaver som bjergmændene smider over til hinanden.

Hvis man skulle se sådan en stang komme flyvende, er det blot at kaste en eller anden ting af stål hen over den, så falder den straks til jorden, og man har rådighed over den.

Der skulle dog efter sigende være bedre odds i Lotto.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum