Museernes Samvirke i Vestjylland
Stenvad


På dette sted har fra gammel tid været et vadested over Grydeå.
 

Stenvad Høje

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen


En gammel vej fra Vind mod Holstebro har passeret her. Vadestedet er stadig intakt.

På begge sider af åen ligger syv fredede gravhøje på stribe. De har siden oldtiden markeret, at det var her, man skulle krydse åen.

Stenvadhøj

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Højene på sydsiden af åen hedder Stenvad Høje. Mellem disse gravhøje ses vejspor og hulveje. Ingen af højene er udgravede.

I 1990 ryddede børnene fra Vind skole, i samarbejde med Ulborg Skovdistrikt, Stenvad Høje og vejsporene for trævækst.

I dag fremstår området som en lille natur- og kulturhistorisk perle.
 


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum