Museernes Samvirke i Vestjylland
Tvis Kloster

Tvis Kloster blev grundlagt i 1163, da Prins Buris overdrog store jordarealer omkring Holstebro til Herridsvad Kloster i Skåne.
 

Tvis Mølle - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen 2010

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Der er ikke mange synlige spor af Tvis Kloster bevaret. Nord for kirkegårdsmuren ved den nedlagte Tvis Kirke findes enkelte fundamentsten, udhugget i granit med simpel skråkant.

De øvrige fundamenter og murrester ligger gemt under vejen mod Tvis, og under græs og øvrig bevoksning.

Klosteret fik navnet Tutta Vallis, der betyder den sikre dal.

Som på andre cistercienserklostre lå klosterkirken i nordfløjen. Kirken har haft en længde på ca. 50 m.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Ved Reformationen blev klosteret nedlagt, men kirken stod indtil 1698. Også de øvrige bygninger blev med årene nedbrudt.

Udgravninger, udført af Nationalmuseet i 1885 og 1921 og igen af Holstebro Museum i 1978 og 1979 har fremdraget grundplanen af et regulært firfløjet anlæg med en klostergård på knap 500 m2.

Grundplanen markeret i vejen. - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Ved udgravningerne fandt man figursten af brændt ler, glaserede gulvfliser, keramik, stentøj, knive, hvæssesten, drejede benskafter, glasruder m.m. Disse fund kan ses på Holstebro Museum. 
 

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen 

Ann Bodilsen, Holstebro Museum fortæller om klosteret - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum