Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Borbjerg Holmgård og Borbjerg Møllesø


Ved østbredden af Holmgård Sø i Borbjerg sogn ligger den fredede og smukt restaurerede Borbjerg Holmgård.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Gården blev år 1500 skænket af væbneren Oluf Nielsen til præstegård i Borbjerg og fungerede som sådan op til 1951.

I dag er Borbjerg Holmgård privat beboelse. Et smukt og velproportioneret hus, der passer godt ind i omgivelserne.

At Borbjerg har haft en præstegård af så høj bygningsmæssig kvalitet skyldes sognepræst Christian von Hielmcrone, der i årene 1750-60 lod de nuværende bygninger opføre for egen regning.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Von Hielmcrone var en præst ud over det sædvanlige. Faderen, Adolf Høeg til Herningsholm, blev adlet.

Præsten selv var adeligt gift, så Borbjerg Holmgård blev bygget for at skabe en passende ramme om præstens livsførelse.

Borbjerg Møllesø er en del af tunneldalen, der med Hellegård Å munder ud i Limfjorden ved Handbjerg. Dette vandsystem dannede førhen baggrund for flere betydelige vandmøller.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

De fleste af disse møller er nu væk, men Borbjerg Mølle og Store Ryde Mølle eksisterer stadig.

Vand Rover - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

En sti gør det muligt at vandre rundt om møllesøen, hvor rørskov og vådområder giver grundlag for et rigt fugleliv.

Nattergal, pungmejse, lappedykker, halemejse, stor flagspætte og flere uglearter kan man være heldig at se her.

Fra Møllestuen - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum