Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Hagebrogård-jættestuen


Denne jættestue er den eneste bevarede i den nordlige del af det gamle Ringkøbing Amt.
 

Den har et 4 m langt kammer med otte bevarede bæresten, og en gang med tre par sten. Stenene, der har dækket kammer og gang, er ikke bevarede. Fund af tre små tyndnakkede flintøkser, nogle ravperler og to lerkar viser, at jættestuen kun har været i brug i kort tid efter opførelsestidspunktet (3.300 f.Kr.). Fra denne tid stammer også fund af en mængde lerkar, der har været henstillet som ofringer udenfor indgangen. Et af lerkarrene fra kammeret regnes blandt de smukkeste fra stenalderen og opbevares på Nationalmuseet. Der går 6-700 år inden jættestuen igen tages i brug – denne gang af enkeltgravsfolket. To stridsøkser og seks lerkar stammer fra disse folks begravelser. I dolktid (den seneste del af stenalderen) og i bronzealderen anvendes jættestuen igen til begravelser.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum