Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Karup å


Ved Hagebro løber Karup Å i en bred smeltevandsdal i store naturlige slyng.

Åen udspringer nordvest for Bording og Engesvang og er med sine 100 km den næstlængste i amtet. Det er en af Vestjyllands reneste åer, og den rummer en stor bestand af havørreder. Blandt lystfiskere er Karup Å ved Hagebro stedet, når sæsonen begynder tidligt på foråret. Åen danner fra gammel tid skel mellem Ringkøbing og Viborg Amter. Fra oldtiden til i dag har Hagebro været det centrale overgangssted for trafikforbindelser fra den nordlige del af Ringkøbing Amt til Viborgegnen.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum