Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Haderup å


Syd for Haderup er en ca. 2,5 km lang strækning af ådalen fredet.

Haderup Å, som er et tilløb til Karup Å, løber her i sit oprindelige, uregelmæssige forløb omgivet af enge og dyrkede marker. Dalens skråninger er mange steder bevokset med skov. Mod sydvest findes et lille egekrat med liljekonval, majblomst, almindelig kohvede m.m. Mod vest har krattet en jævn overgang til heden. I den nordlige del af det fredede område er der anlagt sti. Der er adgang både fra landevejen og fra vejen, der fører østpå over åen.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum