Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Resdal Bavne i Vinding

 
Resdal Bavnehøj eller Bavnbjerg, som det højeste punkt på lokaliteten med sine 84 m kaldes, har fungeret som en del af områdets varslingssystem i krigstider.

Bavnehøjen skal ifølge lokal overlevering huse en bjergmand, og ved solnedgangstid skal man kunne høre ham smække sine pengekister i. I 1900-årene blev Resdal Bavne kendt som et folkeligt mødested, ikke mindst på initiativ af lokalhistorikeren, lærer Esben Jespersen. I 1935 arrangerede han således, at sognets skolebørn trak en stor granitsten op på Resdal Bavne, Stenen, der skulle være et symbol på ungdommens og naturens kræfter, fik inskriptionen ”Af Bræen lagt paa Løger Mark, af Vinding Ungdom rejst paa Resdal Bavne.” På stedet findes også en mindesten over den fremtrædende andelsmand, konsulent Niels Offersen. Den er udført af billedhugger Torvald Westergaard, Lemvig, og rejst 1953. Adgangen sker ad den gamle banestrækning.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum