Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Møltrup

 
Møltrups trefløjede hovedbygning er opført i 1777 af Christen de Linde, hvis våben sammen med hustruens pynter murværket over hovedindgangen.

Sandstenspladen bærer inskriptionen ”Captain Chresten de Linde/Sophia Hedevig von Lyttichaw/Anno 1704.” Fire store lindetræer står foran hovedbygningen. Møltrup ligger smukt ned mod engen langs Vorgod Å. Her græssede tidligere godsets mange stude, før de blev drevet ad studevejen sydpå.
I 1912 blev Møltrup erhvervet af den tidligere fængselspræst Johs. Munck, der her sammen med hustruen oprettede et usædvanligt optagelseshjem for løsladte fanger, hjemløse mænd og vagabonder. Der blev indrettet plads til at huse omkring 100 mennesker. Hjemmets beboere deltager i landbrugsdriften og havearbejdet, og mange husflidsværksteder står frit til rådighed for dem. Møltrup kan ses fra vejen, og grupper kan efter forudgående aftale få adgang.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum