Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Brejninggård - Jættestuen

 
På marken ved ejendommen Brejninggårdvej 17 ligger en jættestue. Der er adgang til anlægget efter henvendelse til ejeren.

Gravkammeret er sat af otte store sten og forsynet med en stensat gang. Dækstenen mangler. Måske er den allerede blevet fjernet i 1500-tallet ved opførelsen af Brejninggård. Kammeret ligger i en lille høj, kun 8-9 m i tværmål og omgærdet af 44 randsten. Jættestuen blev først opdaget og udgravet af Nationalmuseet i 1953. Mellem gravfundene kan nævnes en flintøkse, en flintpilespids, adskillige ravperler og dele af seks lerkar. Lige foran indgangen fandtes skår af mindst 18 lerkar, hvoraf mange har været fint ornamenterede. I det forholdsvis stenfattige Vestjylland er bevarede storstensgrave sjældne.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum