Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Barde Storhøj og Bardedige


Storhøj ligger på Ottinggårds mark, og lidt østligere findes Bardedige i skellet mellem Ottinggård og Skovgård.

Højen kan ses på afstand fra sydvest, når man fra Barde kører nordpå ad Timringvej. En sidevej til ejendommene nr. 16-20 fører forbi højen og videre til Bardedige.
Barde Storhøj blev udgravet i 1882 og indeholdt en egekistegrav fra midterste del af ældre bronzealder, ca. 1500 f.Kr. Højen var oprindeligt 30 m i diameter og 3,7 m i højden, men er nu en del beskadiget. Ved udgravningen fandt man en 2,7 m lang egekiste. Kisten har indeholdt en mand. Af liget var kun lidt af hjernen bevaret, mens knoglerne var helt forsvundet. Der var stumper af vævet uldtøj. Blandt de øvrige fund i kisten kan nævnes en sværdskede uden sværd, et bredt bånd af guldblik, træstykker fra en lille klapstol, bund og låg af en oval trææske samt et stort trækar, som indeholdt en lille trækop, og som på ydersiden var udsmykket med i alt ca. 3000 små tinstifter. I kisten lå endvidere en lang krogkæp, som er brugt ved plyndring af graven gennem et hul i kistens låg. Ved hjælp al krogkæppen har man raget tingene hen til hullet. Tyvene ville have fat i det kostbare metal og har kun overset mindre stykker guld og bronze. Egekisten har antageligt rummet en rig grav, og det har tyvene måske vidst. I højfylden var udskilt et hårdt allag, som dannede en sammenhængende kappe omkring graven. Højens kerne udgjorde derfor et lufttæt og fugtigt rum, hvori kisten og andre ting af træ kunne bevares. Allaget blev ikke gennembrudt ved højplyndringen, som derfor må være sket, før allaget dannedes. Gravrøveriet fandt sandsynligvis sted kort tid efter gravlæggelsen.
Bardedige, ca. 200 m øst for højen, afgrænser et ca. 1 km langt næs mellem Vorgod Å og Abildå. Diget er ca. 635 m langt. Det starter i nord få meter fra Vorgod Å og slutter få meter fra Abildå. Bardedige blev fredet i 1951. Bardedige blev tidligere anset for at være en forsvarsvold eller en folkevold fra oldtiden, men det er et almindeligt skeldige, som efter udskiftningen af Barde i 1806 blev opkastet mellem to gårde. I Barde findes mange lignende diger fra udskiftningstiden bevaret.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum