Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Momhøj Plantage


Momhøj Plantage ligger i bakkeområdet Mombjerge og er på ca. 80 ha.

Fra vejen mellem Fjelstervang og Kibæk viser et skilt til P-plads med informationstavle. Herfra fører en ca. 3,5 km lang vandresti gennem et meget afvekslende landskab med nåleskov, overdrev, mindre hedeområder, et større hedeareal med fire gravhøje, brunkulsarealer og et moseområde, Mommose. Den største af højene kaldes Store Momhøj, som er 33 m i diameter og 5 m i højden. Det er en af de største høje i Vestjylland. På toppen har Generalstaben i 1874 opsat en sten som trigonometrisk station og samtidig frededes 3 alen (1,9 m) omkring stenen. I 1892 fik Nationalmuseet hele Store Momhøj samt tre nabohøje fredet. I 1888 blev der gravet i Store Momhøj, men der er ingen oplysninger om oldsager. Ejeren borede ned i højen og stødte flere steder på træ, sandsynligvis fra en kiste. I en af de sydlige høje skal der være fundet bronzesager. Højene er antageligt fra ældre bronzealder. Fra Store Momhøj, som når op til 95,4 m over havet, er der en meget fin udsigt. I en mose ca. 700 m nord for plantagen blev der i 1933 fundet to halve vognhjul af træ. Det ene opbevares på Herning Museum og er C-14 dateret til ca. 2800 f.Kr. Det er sammen med et fund fra Kideris (Ca. 8 km østligere) blandt de ældst daterede vognhjul, som findes. Brunkulsarealerne findes i den sydlige halvdel af plantagen. Der blev gravet brunkul i perioden 1943-1968. Landskabet præges af bakker bestående af de afgravede sandlag og af fire store brunkulslejer, hvoraf de to nu er søer.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum