Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Troldhede Brunkulsleje med Kulsø


Allerede i 1893 afslørede tyske prøveboringer, at der var brunkul under sandet mellem Nr. Vium ogTroldhede.

Men først i 1916, da der under 1. Verdenskrig opstod brændselsmangel, begyndte man at udvinde brunkullene ved Troldhede som et af de første steder i Danmark. Under 2. Verdenskrig blev udvindingen genoptaget i stor målestok. Det øverste kullag lå 2-5 m nede, og så længe gravningen fandt sted med håndkraft, udnyttedes kun det øverste af i alt 3 lag. Men i løbet af krigen industrialiseredes gravningen. Store gravemaskiner og transportbånd gav mulighed for at gå dybt ned. Grundvandet blev pumpet bort i store rør.
I dag er Kulsø et usædvanligt smukt naturområde.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum