Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Rind Plantage og Rind Å

I plantagen findes et tidligere sandflugtsområde med flere uregelmæssige sandbanker
 

Rind Plantage er beliggende øst for Rind Kirke og Rind Å. Plantagen blev anlagt i 1873. Der kan parkeres ved Rind Kirke, hvorfra en gang- og cykelsti fører sydpå til plantagens sydvesthjørne, hvor der er en fin udsigt over Rind Å og Fjederholt Å. Stien fortsætter over Fjederholt Å til Kideris. I plantagen findes et tidligere sandflugtsområde med flere uregelmæssige sandbanker. I l700-årene blev området kaldt Rind Sande. Disse indlandsklitter beplantedes i 1790’erne med hjelme og marehalm for at dæmpe sandflugten. Flere stier og skovveje går gennem området.
Fra plantagens sydvesthjørne ser man mod syd den slyngede Fjederholt Å lige før dens udløb i Rind Å. Mod vest skuer man ud over den brede dal med den regulerede Rind Å. I 1992 blev der etableret slyngninger på åstrækningen syd for Rind Kirke. Fjederholt Å er et af de få vandløb, som ikke er blevet reguleret. Vandet er meget rent og vandstrømmen rask, hvorfor der findes fiskearter som stalling, strømskalle og finnestribet ferskvandsulk. Der er mange insekter i området: Døgnfluer, slørvinger, dovenfluer og mange vandtægearter. I lune somre kan man være heldig at høre nattergalen i området, som et af de vestligste steder i Danmark.
Omkring 1/2 km syd for skovhjørnet gjorde husmand Peder Pedersen Østergaard under pløjning i 1891 et skattefund bestående af 199 sølvdalere. Mønterne var nedlagt i to poser og bestod af især hollandske og tyske dalere. Ældste og yngste mønt var fra henholdsvis 1547 og 1638. Mønterne er antageligt kommet til Jylland i forbindelse med studehandel og er nedgravet i ufredstid.
På markerne vest for skovhjørnet er der fundet bopladser fra både jæger- og bondestenalder. Desuden er der fundet danefæ, nemlig et remspænde af bronze fra omkring år 600, et bronzekors fra 1000-årene og et bronzesmykke med Agnus Dei-motiv (Guds Lam) fra omkring år 1100.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum