Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Hjortsballe Høje


Ved Hjortsballehøjevej i det vestligste hjørne af Høgildgård Plantage ligger to anselige gravhøje.

 Begge blev fredet i 1892 og er ca. 35 m i diameter. Den østlige høj er ca. 4,5 m og den vestlige ca. 4,0 m i højden. Der er oplysninger om udgravning i 1800-årene i den vestlige høj. Det fortælles, at man stødte på et stenkammer. Under dækstenen var et hul, hvori ejeren krøb ned, efter at have sendt alle andre væk, fordi han ville være alene med skatten. Der vides intet med sikkerhed om, hvad der fandtes. Men det berettes, at der den næste dag i stuen stod ”et aparte skrin”.
Udgraveren var Laust Buch, der fra 1828 til 1846 ejede Store Voldsgård, på hvis jord højene lå. I 1835 indkom der til Nationalmuseet en bæltedåse og en dolk af bronze sammen med oplysninger om, at de var fundet i en høj på Voldsgårds mark. Der er i alt registreret en halv snes høje på gårdens marker, og det fremgår ikke, fra hvilken af dem de to bronzesager stammer, men meget taler for, at fundene er fra den omtalte gravning i den ene af Hjortsballe Høje. Bæltedåsen kan godt være det aparte skrin. Højene må ud fra deres størrelse være fra ældre bronzealder (ca. 1800-1000 f.Kr.). De to bronzegenstande er fra slutningen af ældre bronzealder.
Fra toppen af Hjortsballe Høje var der før plantningen af plantagerne en fantastisk udsigt over de vidtstrakte hedeområder mod syd. Da E.M. Dalgas i 1867 på sin geografiske hederejse besøgte stedet, besluttede han, at Hjortsballeheden skulle være det nystiftede Hedeselskabs første større tumleplads. Hjortsballe Høje blev en slags Dybbøl Banke for Det Danske Hedeselskab. Her fejrede man i 1891 selskabets 25 års jubilæum og igen i 1916 selskabets 50 års jubilæum. Begge jubilæer er markeret med en mindesten på stedet. Til Hjortsballe Høje bragte man prominente gæster ved mange lejligheder f.eks. ved flere kongebesøg. Herfra kunne man skue ud over Hedeselskabets store forsøgsplantage, Birkebækkomplekset. Hele synsfeltet rundt er udsigten som en åben billedbog over hedens forvandling til skov og marker, og mod nordøst ses hustagene og skorstenene fra den hastigt voksende handels- og industriby, Herning.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum