Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Mørupstenen

Stenen har en nærmest flad overside og måler 8,6 m i længden og 4,4 m i bredden.Tykkelsen er antageligt 4 m.

 
Man når til Mørupstenen ad en sti fra Bliddalvej.   Der har været gravet mindst 2 m ned ved siden af stenen, men det vandførende sandlag gør det umuligt at grave ned til stenens underkant. Stenens vægt skønnes at være ca. 500 tons. Mørupstenen er blandt landets største sten og overgås med sikkerhed kun af Hesselagerstenen. Stenen er en såkaldt vandreblok, som er bragt hertil af istidens gletschere og efterladt ved isens afsmeltning. Som den eneste af Danmarks store sten er Mørupstenen en ledeblok, dvs. at dens hjemsted nøje kan bestemmes. Stenarten er larvikit, som kun findes i det sydlige Norge, vest for Oslofjorden. Mørupstenen blev fundet i 1884 og fredet i 1932 som istidsmindesmærke, både på grund af dens størrelse og dens geologiske betydning. Stenen ligger på dyrket mark, men fredningen bestemmer, at der skal være en smal sti ind til stenen.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum