Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Haunstrup Brunkulsleje


Tilplantningen i dette brunkulsleje – som i alle de øvrige brunkulslejer – har til formål at hindre nye giftige, pyritholdige jordlag i at forurene søer og vandløb yderligere.

Ved Fjelstervangvej mellem Haunstrup og Fjelstervang er der skilt (grusvejen til nr. 29-33) mod Haunstrup Brunkulsleje. Lejet er på 200 ha, og størstedelen ejes af staten.  Beplantningen skal ligeledes hindre sandflugt og i fremtiden skabe gode livsbetingelser for både dyr og planter. En del af lejet har dog endnu åbne sandtipper med brune pyritholdige skråninger. Ved P-pladsen er der en informationstavle. Som i alle brunkulslejer må færdsel uden for etablerede stier frarådes på grund af risiko for sandskred og farlige kviksandsområder.
I brunkulslejet ved Haunstrup har miljømyndighederne gennem mange år foretaget forsøg med at ilte vandet og tilsætte store mængder kalk til afløbet fra brunkulssejen. Ved at kalke brunkulssøens sure jern- og sulfatholdige vand, håbede man at få disse forbindelser til at bundfælde sig, så vandet fra søerne ikke forurenede de modtagende åsystemer, Rind Å og Skjern Å, og ødelagde vækstbetingelserne for liv der. Tilsætningen af kalk virker efter hensigten, men det er meget store mængder kalk, der er påkrævet for at få den ønskede virkning.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum