Museernes Samvirke i Vestjylland
Ikast - Brande
Skålsten på Assing Kirkegård


I det nordlige kampestensdige ved kirkegården i Assing sidder en skålsten i digets inderside, ca. 20 m fra vejen.

Stenen fandtes i 1973 i forbindelse med omsætning af diget og blev genindsat omtrent på findestedet. Skålstenen måler ca. 55x55x40 cm og har i alt mindst 53 runde, skålformede fordybninger. Den side, som er synlig i diget, har 40 ret tydelige samt en del meget svage gruber. I kirkegårdsdiget er endvidere fundet flere kværnstene og morterstene fra oldtiden.
Kirken består af et romansk kor og skib bygget af granitkvadre. I 1922 blev der mod nord bygget et kraftigt tårn af kampesten. Stenene indsamledes i sognet. Der er oplysninger om, at der blandt andet er taget sten fra et par stendysser.
Assing sogn er meget rigt på gravhøje, der er registreret 270. Ved Alkhøjvej, ca. 600 m ØNØ for kirken, ligger Alkhøj, hvorfra der er en fin udsigt.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum