Museernes Samvirke i Vestjylland
Herning
Skarrild

 
I Skarrild krydser vejen både Skjern Å og lidt højere oppe Store Skjernå Kanal. Man får her en god fornemmelse af niveauforskellen mellem vandet i åen og vandet i kanalen.

Man bør standse op ved kanalen og se i begge retninger. Mod vest er kanalens diger frodigt bevokset med træer, der næsten lukker sig over kanalen. Denne bevoksning kommer jo heller aldrig til at mangle vand i sommertiden. Sceneriet fuldendes af de små pramme, som ofte ligger fortøjet her.
Midt imellem åen og kanalen ligger Skarrild Kirke. Det er en beskeden bygning uden tårn. Kirken er opført i kvadersten i romansk stil og har blytag. På korets gavl er der en lidt særpræget klokkestabel med en kirkeklokke fra 1200-årene. På kirkegården er der rejst et mindesmærke over syv engelske flyvere, som styrtede ned tæt ved Skarrild Kirke i 1944. Foran muren er anbragt en propel fra den nedstyrtede flyvemaskine.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum