Museernes Samvirke i Vestjylland
Ikast - Brande
Engvandingsanlæg ved Tarp

Den lette adgang til vand hele sommeren igennem har her givet mulighed for en frodig plantevækst.

 
Fra Skarrild-Sdr. Felding landevejen nord for Skjernådalen har man et godt overblik over den lidt særprægede bevoksning, der er opstået langs kanaldigerne.  Hvor vejen og kanalen løber tæt på hinanden, kan man flere steder se de gamle skod til sidekanalerne, der oprindelig førte vandet ud til overrislingsanlæggene.
Gårdejeren på Tarpvej 9 har bevaret et lille stykke engvandingsanlæg intakt og  holder fortsat  overrislingsanlæggene i gang sommeren igennem, sådan som det har været praktiseret siden 1872. Engstykket på 2-3 tønder land ligger lige ud til Skarrild-Sdr. Felding landevejen og vandes regelmæssigt om sommeren, og man kan da tydeligt se de små render ud over engen.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Herning Museum