Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Landting og Vinderup voldsteder


Nordligst i Ejsing sogn ligger Landting voldsted, ca. 300 meter sydøst for den nuværende gård. Her lå indtil 1855 Rosenkrantzernes firefløjede anlæg i to etager med porttårn.

Studehandlerslægten Windfeldt havde i 1815 overtaget godset, og i 1855 lod Jørgen Windfeldt den nuværende hovedbygning opføre.

Voldstedet, består af en firsidet midterbanke, omgivet af dybe grave. Disse er igen omgivet af ca.100 meter lange volde.

Ca.ti kilometer sydøst for Landting ligger Vinderup Vold i Sahl sogn.

Vinderup nævnes første gang i 1274, og ejedes af marsken Jens Kalf.

Voldstedet er betydeligt, og består af en ca. 4 meter høj firsidet borgbanke, omgivet af en voldgrav, der i dag fungerer som afvandingsgrøft.

Udenom ses stadig rester af en stærkt udjævnet ringvold. Store dele af den nuværende Vinderup stationsby ligger på Vinderupgårds udstykkede jorder.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum