Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Geddal


I l880’erne blev der lavet et sommerdige ud mod kysten ved Geddal.

Billede af græssende ko på engen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

1958 blev diget gjort højere, og området blev afvandet og opdyrket.

Billede af udsigten over Geddal Strand

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Udbyttet fra markerne blev dog med årene for beskedent. Lodsejerne og Ringkøbing Amt tog derfor initiativ til at gendanne Geddal Strandenge som naturområde.

Projektet blev realiseret af Skov- og Naturstyrelsen i 1991-92 ved en frivillig jordfordeling.

Billede af sortbroget ko på græs i området

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Området ejes nu af staten og drives med det formål at genskabe og bevare de tidligere strandsøer og strandenge. Ved Geddal Strandenge findes et rigt fugleliv.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum