Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Oldtidsagre ved Skørsø

 I heden ligger fire fredede gravhøje fra stenalder eller bronzealder.


Umiddelbart før amtsgrænsen på landevejen mellem Vinderup og Skive, ligger på venstre hånd et ca. 20 ha stort hedeområde.

Allernordligst i heden bag de tre høje, som ligger sammen, findes rester af et system af agervolde fra den tidlige jernalder (500 f.Kr — 200 e.Kr).

Det er lave jordvolde på ca. 1/2 m’s højde og 1-1 1/2 m’s bredde. Agervoldene har omkranset jernalderbøndernes marker.

Tidligere har jernalderagrene dækket et område på 50-60 ha. Nyere opdyrkning og plantning har sløjfet disse fortidsminder, så kun en lille rest er bevaret her i heden.

Området blev opmålt og undersøgt i l930’rne af Nationalmuseet. Ved den lejlighed kunne man konstatere, at jernalderbønderne havde opdyrket hede med aldannelser, og at man allerede på det tidspunkt var generet af sandflugt i området.

På voldene har man sikkert plantet læhegn.

Heden er fredet i 1976.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum