Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Gammel Skive Landevej


Øst for Flynder Sø kan man få en fornemmelse af tidligere tiders vejforhold i Vestjylland.

Forkrøblet busk på heden

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

I det oprindelige hedelandskab ligger her en del af den gamle landevej mellem Holstebro og Skive, flankeret af en række milesten fra 1780’erne.

Allerede kort efter Skave, øst for Holstebro, kan man dreje fra mod nord til Sevel, og her følge en del af den gamle landevejs forløb.Også her ses flere milesten.

Billede af den gamle milesten

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Sevel By er værd at lægge mærke til på grund af dens oprindelige
landsbykarakter, hvor kirke, kro og præstegård danner et idyllisk centrum.

Fra Sevel køres ad Adelvej, og vejen følges ned over overfartsstedet ved Hjelm Mølle. Kort derefter drejer man til venstre, ad den gamle Skive Landevej, som endnu er grusbelagt.

Ved den nuværende amtsgrænse ses et langt dige fra Snævringen mod øst til Karup Å. Det opførtes i 1554, efter ordre fra Iver Juel til Stubbergård.

Diget markerede skellet mellem Stubbergård og Estvadgård godser, men også skellet mellem Estvad og Sevel sogne.

Ved den gamle landevej ud for Flyndersøs nordende rejste man i 1984 en mindesten for rakkerne, der op til dette århundrede levede på egnen.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum