Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Stubber Kloster

Klosteret, der var et nonnekloster af benediktinerordenen, nævnes første gang i 1268.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Ruinen af Stubber Kloster ligger på en landtunge, der går ud i Stubbergård Sø fra vestsiden. 

Udgravninger foretaget af Nationalmuseet i årene omkring 1920 har givet et ganske godt kendskab til klosteranlægget.

Klosteret har udgjort et regulært firfløjet anlæg, hvoraf den besøgende i dag kun kan se underetagen af en del af vestfløjen.

Stubberkloster - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Den nordligste sal i vestfløjen er et smukt rum med søjlebårne hvælvinger, vinduer mod vest og med murstensgulv.

Syd for salen ligger en række mindre rum, alle med stengulv og dækket med tøndehvælvinger. 

Vestfløjen har sandsynligvis været forrådskammer, hvad der godt kunne passe med, at de små rum var kælderrum.

Stubberkloster - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Ved Reformationen i 1536 blev Stubber Kloster overtaget af kronen.

I 1547 blev klosteret med dets tilliggender solgt til Iver Juel. Da boede der endnu 12 nonner i klosteret.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

I begyndelsen af 1800-årene brændte en del af bygningerne og den sidste rest, på nær den tilbageblevne del af vestfløjen, blev nedrevet omkring 1870.

GPS-koordinater er sat til den parkeringsplads der ligger tættest på klosterruinen.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum