Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Gravhøje syd for Sevel - Oldtidsvejen


Umiddelbart syd for Sevel ligger på et højdedrag 9 fredede og 17 overpløjede gravhøje. Højene kaldes i folkemunde Sevel Bavnehøje. 

Billede af gravhøje syd for Sevel

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen


Tre overpløjede høje er tidligere undersøgt. I en af disse fandtes en stensætning, der havde dannet fundament for en bulkiste.

På stenlægningen fandtes dele af et bronze- sværd med lidt af træskeden bevaret, samt et bæltesmykke af bronze og dele af et lerkar.

Graven er fra ældre bronzealder. Tre af gravhøjene er fredet ved Kaptajn Thyge Søegaards mellemkomst i 1894.

Billede af gravhøj syd for Sevel

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Thyge Søegaard, der var ansat ved Prinsens Livregiment i Viborg, brugte det meste af sin fritid på at overtale landmænd til at lade deres gravhøje frede på frivillig basis.

På den måde lykkedes det ham at få fredet over 900 gravhøje, især i Midt- og Vestjylland, i tiden omkring 1900. Ingen anden person har fået gennemført så mange frivillige fredninger, før fredningsloven kom i 1937.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum