Museernes Samvirke i Vestjylland
Tindskov Bakke


Dannet under sidste istid som en del af dalskrænterne i en tunneldal. Gennem denne løb smeltevandet sydpå, fra Limfjorden til gletcherporten syd for Borbjerg.

Foto: Hans E, Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

En del af bakken er tilplantet med nåletræer. Desuden findes der spredt opvækst af eg, røn, fugle- kirsebær, pil  og enebærbuske.

Nedenfor bakken mod Hellegård Å ligger græsningsenge og ovenfor opdyrkede marker.

Størstedelen af bakken udnyttes til kreaturgræsning og har karakter af åben græsningsskov og overdrev. Da bakken er meget markant, udgør den et fint samspil med Rydhaveskoven på den anden side af ådalen.

På begge sider langs ådalens skrænter er der talrige spor af bosættelse fra ældre og yngre stenalder.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

I engen, for foden af Tindskov Bakke, er der i et dybt kildevæld fundet en smukt udført træskål med grenstumper og hasselnødder, hvilket tyder på, at kilden har været anset som en hellig kilde.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum