Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Ulfborg By

Jernbanestrækningen Ringkøbing-Holstebro åbnede 31. marts 1875. Midtvejs var blevet placeret en station ved Ulfkær Kro. Her mødtes flere veje, og der var mulighed for et godt opland til en ny by.

En af Ulfbortgs mang smukke villaer - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

En af Ulfbortgs mang smukke villaer - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Sognerådet bestemte, at byen skulle hedde Ulfborg efter kirke- sognet, og ikke Ulfkær efter kroen.

Da stationsbyen fik egen kirke år 1900, kom den til at hedde Ulfkær kirke, for at undgå forveksling med den gamle sognekirke.

Ulfkjær Kirke - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Ulfkjær Kirke ligger midt i byen, mens Ulfborg Kirke ligger i Ulfborg Kirkeby - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Allerede inden stationens åbning havde stedet i 1870 fået en distriktslæge og to år senere apotek. Byen voksede hurtigt efter banens åbning, med mange handlende og håndværkere. Mange typiske lager- og værkstedsbygninger fra den tid er stadig bevaret.

Den gamle stationsbygning - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Den gamle stationsbygning - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

I1916 fik Ulfborg et mejeri. I dag er bygningen en del af rådhuset og et godt eksempel på genbrug af tidligere mejeribygninger.

Man lægger i Ulfborg mærke til, at der er adskillige gode eksempler på Bedre Byggeskik, huse med røde mure og tage, hvide gesimser og vinduer og harmoniske proportioner. En stor del af æren for dette kan tilskrives manufakturhandler HJ. Aastrup, som var medlem af hovedbestyrelsen for landsforeningen Bedre Byggeskik.

Villa - Foto: Hans E, Kratholm Rasmussen

Villa - Foto: Hans E, Kratholm Rasmussen

Siden 1840 blev der ved kroen holdt et stort marked, Ulfkær Marked, senere Ulfborg Marked. Markedet havde stor omsætning af kreaturer og heste samt andre varer og var også præget af alt det gøgl, der hører et marked til. Markedet var en festdag på linie med julen.

Den oprindelige markedsdag var 21. august, senere den sidste onsdag i august måned. Fra 1991 foregår markedet over tre dage en af de sidste weekender i august. Der foregår stadig handel med dyr; men markedet bærer efterhånden mere præg af almindelig byfest.

I Arnoldsens Bolighus, Harbogade 7, er udstillet genstande fra stationsbyen Ulfborgs unge år. Der er også udstilling om Maler Madsen, der etablerede sig som malermester i 1889, men hver sommer holdt fri for at hellige sig maleriet i den mere kunstneriske genre. Han er især kendt for mange gode motiver fra hederne. Sammesteds ligger Ulfborg-Galleriet med kvalitetsprægede kunstudstillinger om sommeren.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum