Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Husby Klitplantage

Anlægget af skoven blev påbegyndt af staten i 1859 som led i en varig dæmpning af sandflugten, der havde hærget egnen siden 1500- tallet.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Skoven er udvidet meget i 1889-99. Ved den første tilplantning blev der især brugt bjergfyr, men også andre træsorter blev efterhånden brugt.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

I dag er især den østlige del af skoven meget varieret, med eg og bøg og store fyrre- og grantræer, der sår sig selv.

Under sandflugtslagene er der mange steder konstateret kulturlag fra jernalderen. I klitfoden ved Græm Strand kommer morænelag fra forrige istid nu og da til syne efter storm.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Mellem havet og Husby Klitplantage er der et bredt område med klitter.

Langs med skoven løber den gamle Raketvej helt op til Spidsbjerg Strand. Den blev benyttet af redningsfolkene, når de kørte redningsmateriel ud til strandede skibe. Raketvejen er i dag vandresti.

Før skoven voksede op, blev Husby Kirke brugt som sømærke og kaldt Skarpenspir eller Rankenspir.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Der er afmærket flere vandreture i skoven. På P-pladsen vest for kirken er der et kortbord og en kasse med foldere om skoven og de afmærkede stier.

Et stykke inde er der en høj klit med et tårn, hvorfra der er en fin udsigt.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum