Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Mindemærket på Thorsmindetangen


To km syd for Thorsminde er der P-plads i begge vejsider. Her standser mange for at gå op på diget og se mindesmærket for to engelske linieskibes forlis i julen 1811.

Skibsforlis

På kortet kaldes dette øde sted Dødemandsbjerg, en betegnelse, der blev brugt mange steder langs Vestkysten for de klitter, hvor man i ældre tid begravede indstrandede lig af omkomne og ukendte, søfolk.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Initiativet til at rejse et mindesmærke for de 1300-1400 omkomne fra linieskibene St. George og Defence blev taget af den danske presse i 125-året for forliset, og afsløringen fandt sted i 1937.

På yderste revle, ca. 900 m ud for mindestenen ligger vraget af St. George, hvorfra de mange fund er bjerget op. De kan nu ses på Strandingsmuseet i Thorsminde.

Defence strandede lidt nord for Thorsminde.
 

Endnu i l970’erne lå der et klitlandskab udenfor havdiget, men kystnedbrydningen har siden været særlig hård ved denne del af kysten. De sidste tilbageværende klitter blev stort set udjævnet af stormfloden 24. november 1981. Siden har Kystinspektoratet forhøjet diget 1,5 m, så toppen nu ligger i en højde af 5,5 m over havet.

Efter de hårde storme i januar-februar 1990 er tangen yderligere blevet sikret med en skråning af beton- blokke. Samtidig pumpes der enorme mængder sand og grus ind fra havet for at forhøje og forstærke stranden foran betonskråningen. 


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum