Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Slyk Bro og Gørding

De færreste turister finder på at dreje mod vest i Vemb ud til det flade landskab i Gørding. Men for broentusiaster er der herude en specialitet.

Slyk Bro - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Det er Slyk Bro over Damhuså eller Gørding Å, som den kaldes lokalt.  Broen er nemlig en murstensbro. Den er bygget af en lokal murermester i 1857 og bekostet af etatsråd Tang på Nr. Vosborg.

Inspirationen til broen havde Tang fået på en rejse til Italien,og de håndstrøgne mursten lod han fremstille på sit eget teglværk.

En oprindelig overbygning blev fjernet i 1886, og i 1934 blev broen udvidet. I den anledning fik man fremstillet musrsten af den oprindelige type. 

Gørding Kirke - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen
 

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Etatsråd Tang satte også præg på de små romanske kirker i Gørding, Vemb og Bur, som han bl.a, forsynede med klokkekamme eller spir. Den lille kirke i Gørding kan i øvrigt byde på et alterparti fra 1972, udført af billedhuggeren Erik Heide.

Gørding Kirke - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum