Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Skærumbro og Skærum Mølle

 
Her løber Storåen og Lilleåen sammen, og siden middelalderen har Skærumbro været et vigtigt overgangssted, hvor der blev betalt brotold, indtil amtet overtog landevejen i 1856.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Fra 1163 hørte Skærum under Tvis Kloster, men kom efter reformationen under Nr. Vosborg.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Mellem den nuværende landevej og jernbanen har der ligget en helligkilde på skrænten ned til Storåen. Ovenfor helligkilden var der et kapel, som blev tilladt nedbrudt i 1553.
 

I 1882 blev Nr. Vosborg teglværk flyttet til Skærum Mølle, hvor vandkraften blev udnyttet til at trække en murstensmaskine. Få år senere blev der bygget et andelsmejeri.

 

Teglværksejer Niels Villemoes oprettede allerede i 1899 sit eget el-værk og udviklede efterhånden Skærum Mølle og teglværket til et vestjysk industricenter, Teglværket lukkede i 1957 og blev nedrevet i 1960.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Skærum Mølles hovedbygning fra 1865 er bevaret sammen med gårdens udlænger, der er i Bedre Byggeskik stil.

Gården ejes i dag af Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, der afholder møder, kurser, foredrag og udstillinger. Teglværkets lille smedjebygning er bevaret og indrettet som teglværksmuseum.

Man har også opstillet en gammel Brugsforening og et gammelt og et helt moderne gårdkøkken til sammenligning med hinanden.


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum