Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Vemb By

 
Det nuværende Vemb er opstået som stationsby. Den har ca. 1500 indbyggere og er en driftig handelsby med flere store butikker.

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen


I Vemb mødes Lemvig-Thyborønbanen med den vestjyske længdebane. Lemvigbanen begyndte driften i 1879, fire år efter længdebanen.

Banestrækningen til Holstebro og Lemvig løber til dels parallelt med de gamle landeveje, der forgrenede sig i Vemb
lige efter at have passeret Storåen ved Skærumbro.

Ved Præstegårdsvej, umiddelbart syd for baneoverskæringen har man genopstillet den gamle vejvisersten fra slutningen
af 1700-tallet med indskriften: TIL LEMVIG, og TIL HOLSTEBRO.

Her ved sydsiden af baneterrænet ligger der også en stor flot bygning. Det er FDB’s gamle pakhus fra 1928. Efter lokalplanforslag fra 1990 er pakhuset blevet omdannet til beboelseslejligheder. Et fint vestjysk eksempel på genbrug og bevaring af arkitektonisk værdifulde industribygninger.

Det gamle ægpakkeri er nu lavet om til boliger - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Det gamle ægpakkeri er nu lavet om til boliger - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Fra landevejen til Holstebro og Struer ser man i byens sydlige del et helt kvarter, der er præget af Bedre Byggeskik huse.

Et godt eksempel på Bedre Byggeskiks virke - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Et godt eksempel på Bedre Byggeskiks virke - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen

Denne gamle landevej løber langs med Storådalen. Ved kirken i byens østlige udkant er der en særlig flot udsigt over ådalen mod Skærum Mølle, og her er der P-plads og opholdsareal. I 2009 har man desuden restaureret pladsen, så der nu er shelters og bålpladser til Storåens kanoturister.

Vemb Kirke - Foto: Hans E. Kratholm Rasmussen


Hent rutevejledning

Fra:


Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum