Museernes Samvirke i Vestjylland
Holstebro
Nr. Vosborg Hede

 
I den nordlige del af Stråsø Plantage ligger Nr. Vosborg Hede på lidt over 2 km2.

Den adskiller sig væsentligt fra de andre heder, som ligger sydligere i plantagen.

Disse er præget af sandflugt, og terrænet er uregelmæssigt og kuperet af klitformationer. Nr. Vosborg derimod er et afdæmpet landskab med bløde og flade former på de to bakkeformationer, som adskilles af en lavning.
 

Plantedækket medvirker til at give heden et roligt præg. Den dominerende vegetation er lav og ensartet og består mest af lyng og revling.

Selv træer og buske er fåtallige. De er blevet ryddet af Statsskovdistriktet for at bevare hedevegetationen.

Kun i den vestligste del, omkring det højeste punkt, er efterladt en større bevoksning af selvsåede bjerg- fyr. Her ser man tydeligt demonstreret, hvad der sker på hederne, hvis man blot lader dem passe sig selv.

De fugtige partier på de laveste dele ser anderledes ud end den mørke hede. Her findes arealer med mosevegetation, først og fremmest præget af græsarten blåtop.

Flere steder på bakkekammene ligger gravhøje.

Fra de høje punkter har man i dag vid udsigt over egnens mange plantager, der omgiver isolerede hederester som for eksempel Nr. Vosborg Hede.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Holstebro Museum