Museernes Samvirke i Vestjylland
Lemvig
Lemvig Sødal

 
Dalen strækker sig dybt ind mellem høje bakker, hvis bløde terrænformer er bevokset med græs.

Bakkerne er alt for stejle til at dyrke; i stedet afgræsses de af kreaturer, og i skrænterne kan man se, hvordan dyrene har trådt parallelle stier under deres færden. Også de mange hvidtjørne bærer præg af kreaturernes tilstedeværelse. Gennem dalen løber Skødbæk i naturlige slyng. Fra Lemvig Sø fører en afmærket sti ind gennem dalen.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum