Museernes Samvirke i Vestjylland
Plantestien

 
Hvis man går eller cykler hele turen, der er 12 km hver vej, får man et indtryk af afstande og størrelsesforhold i vores Solsystem.

Stien begynder ved Solen i Vesterbjerg og strækker sig langs fjordbredden gennem digteren Thøger Larsens fødeegn ud over Gjellerodde til Nissum Bredning. Planeterne er udformet som bronzekugler på granitsokler, og forholdet mellem kuglernes størrelse og afstanden mellem planeterne er i samme målestok. Planetstien er udarbejdet af astronom Ole J. Knudsen og billedhugger Claus Navntoft, og blev opstillet i samarbejde med Lemvig Museum i årene 1984-92.

Stenhuggerarbejdet er udført af billedhugger Ejgil Westergaard, Lemvig, og bronzestøberarbejdet af Leif Jensen, Søborg. Et godt udgangspunkt for turen er et besøg i Lemvig Museums udstilling om Thøger Larsen.

Lemvig MuseumTilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum