Museernes Samvirke i Vestjylland
Nørre Lem Kirke

 
Kirken hørte i 1700-tallet under den nærliggende herregård Kabbel, der ejedes af en rig købmandsfamilie, Niels Jacobsen og Anna Maria Wandborg, som har sat sit præg på kirken.

Nørre Lem Kirke

Deres søn Jens Wandborg, adlet de Stiemhielm, bekostede i l750’erne et rigt rokokoinventar i kirken. De gammeltestamentlige motiver på inventaret er malet efter forlæg af en samtidig venetiansk maler Jaeopo Amigioni. I 1770 indrettede familien et gravkapel, og bag smedejernsgitteret står stadig de sorte kister med navneplader. I en lille barnekiste ligger arvingen til familieformuen, den tre uger gamle Niels, søn af Jens Wandborg de Stiernhielm og Christine Marie de Jermiin, der døde i barselseng 18 år gammel. I 1780 byggede familiens længstlevende, Anna Maria Wandborg, til minde om sin søn Jens det såkaldte Stiernhielmske Hospital, der ligger i kirkegårdens sydside. Der er adgang til kirken i dagstimerne.Tilbage
Søg igen
Yderligere info

Copyright Lemvig Museum